Projekt FVE

Projekt FVE

PROJEKT - Instalace FVE - Radek Brázda CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000042       je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalovat fotovoltaickou elektrárnu a pomocí využití obnovitelných zdrojů energie optimalizovat zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost žadatele.